ZAJĘCIA DODATKOWE

Niepubliczne Przedszkole Językowe ,,Mali Giganci” w Toruniu oferuje podopiecznym szeroki wybór zajęć dodatkowych. Państwa dzieci mogą skorzystać u nas z następujących aktywności:

Język angielski

Codzienne zajęcia edukacyjne w języku angielskim prowadzimy w każdej grupie wiekowej po 30 – 60 minut. Aby zaangażować dzieci, zajęcia pełne są muzyki, tańca, ruchu i energii. Wykorzystujemy także gry i pomoce dydaktyczne i atrakcyjne dla dzieci rekwizyty. 

Język hiszpański

Naukę języka hiszpańskiego odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 –  45 minut. Wiedza przekazywana jest w sposób dopasowany do grupy wiekowej, z wykorzystaniem gier, zabaw i muzyki. Warto zainwestować w naukę tego języka, jako że jest drugim najpowszechniej używanym na świecie.

Język chiński

Zajęcia z języka chińskiego są prowadzone wśród dzieci z najstarszej grupy wiekowej, czyli w 6-latkach. Prowadzimy je we współpracy z Kolegium Jagiellońskim – Toruńską Szkołą Wyższą oraz Confucius Classroom. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i są prowadzone przez native speakerów.

Trening Umiejętności Społecznych

To zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dzieci oraz uczące nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Są prowadzone przez certyfikowanego trenera TUS. Odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej.

Rytmika z elementami muzykoterapii

Dbamy, aby zajęcia były różnorodne i angażowały dzieci na wiele sposobów: ruchowo, słuchowo, mową i śpiewem. Oprócz tradycyjnych form pracy z muzyką nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań i materiału atrakcyjnego dla dzieci. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej.

Muzyczne improwizacje

To zajęcia z instrumentami muzycznymi (dzwonki chromatyczne oraz proste instrumenty perkusyjne), które odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej. Zajęcia nie tylko rozwijają poczucie rytmu, ale stwarzają okazję do swobodnej ekspresji twórczej. Dzieci rozwijają zdolności manualne, kształtują słuch oraz wrażliwość na dźwięki i otaczający świat.

Terapia logopedyczna

Terapią logopedyczną objęte są dzieci w wieku 4 – 6 lat, u których podczas badań przesiewowych zdiagnozowano nieprawidłowości w zakresie mowy. Głównym jej celem jest stymulowanie rozwoju mowy dzieci, wzbogacanie słownictwa oraz nabywanie kompetencji komunikacyjnych i językowych.

Dla dzieci z grupy 3-latków raz w tygodniu organizujemy zajęcia profilaktyczne mające na celu usprawnianie aparatu artykulacyjnego i oddechowego, doskonalenie słuchu fonologicznego, wzbogacanie słownika czynnego.

Szachy

Zajęcia te są prowadzone w grupie 6-latków. Umiejętność gry w szachy, nawet na podstawowym poziomie, doskonale wpływa na rozwój dziecka. Kształci jego pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia oraz wyobraźnię przestrzenną. Szachy doskonałą zdolność koncentracji, rozwijają fantazję, ćwiczą cierpliwość, ale przede wszystkim uczą samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Religia

Zajęcia z religii odbywają się raz w tygodniu w grupie 6-latków. Są one organizowane na życzenie rodziców. Zajęcia wprowadzają dzieci w życie religijne poprzez poznanie wiary i podstawowych modlitw. Wspomagają również rozwój moralny dzieci.

Robotyka

Zajęcia te są prowadzone w grupach 5-latków i 6-latków. W trakcie robotyki dzieci budują modele robotów, stawiają przed nimi określone zadania i za pomocą graficznego języka programowania doprowadzają do ich realizacji. Robotyka uczy myślenia logicznego i przyczynowo-skutkowego. Przedszkolaki mają możliwość eksperymentowania z programem, testowania, wprowadzania modyfikacji i ciągłego jego udoskonalania.

Muzyka etniczna

Warsztaty z muzyki etnicznej to doskonała okazja do poszerzania horyzontów dzieci. Poznają one różnorodność otaczającego świata, którego poprzez te zajęcia mogą doświadczyć wszystkimi zmysłami. Uczą się nowych słów (nazwy instrumentów, miejsca i kraje z których pochodzą instrumenty), kształcą słuch i wrażliwość na dźwięki.

Akademia Piłkarska

Są to zajęcia ogólnorozwojowe inspirowane piłką nożną w formie zabawy, realizowane we wszystkich grupach wiekowych. W ich trakcie dzieci uczą się pracy zespołowej, poprawiają sprawność ruchową i rozwijają koordynację. Nabywają też podstawowych umiejętności piłkarskich.

Warsztaty artystyczno-plastyczne

Podczas tych zajęć dzieci poznają różnorodne techniki i formy plastycznego wyrazu – lepienie z gliny, szkliwienie, malowanie na folii, zabawy z masą porcelanową itd. Celem warsztatów jest stworzenie dzieciom możliwości pełnego wyrażania siebie w procesie tworzenia różnego rodzaju dzieł plastycznych.

Dogoterapia

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanego instruktora. Same w sobie stanowią doskonałą motywację, ponieważ przynoszą dzieciom dużo radości. Dodatkową korzyścią jest kształtowanie u dziecka pozytywnych emocji w kontakcie z psem, a także poznanie zasad właściwej opieki nad nim. Dogoterapia zapewnia także wielopłaszczyznowe oddziaływanie na zmysły dziecka (wzrok, słuch, dotyk, węch).

Zumba

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, a ich celem jest promowanie aktywności fizycznej oraz zachęcenie dzieci do wyrażania siebie poprzez taniec.Taniec pozwala na rozwój sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej. Dodatkową korzyścią jest nauka nawiązywania relacji interpersonalnych.

Kodowanie na dywanie

Kodowanie jest skierowane do dzieci z grup 5-latków oraz 6-latków. Nauka matematyki i informatyki poprzez zabawę sprawia, że jest ona prosta, kolorowa i interesująca. Dzięki zabawom z kodowania rozwijamy kreatywne i logiczne myślenie, ćwiczymy samodzielność dzieci, poszerzamy wyobraźnię, a także przygotowujemy do nauki programowania.

Warsztaty sensoryczne

Zabawy plastyczno-sensoryczne umożliwiają rozwój dzieci poprzez kontakt z różnymi bodźcami w formie zabawy. Udowodniono, że ten rodzaj aktywności przynosi wiele korzyści: wzmacnia prawidłowe napięcie mięśniowe, wspomaga rozwój układu nerwowego, przyspiesza rozwój mowy, ułatwia odbieranie i przetwarzanie bodźców, rozwija koordynację wzrokowo-ruchową oraz umiejętności motoryczne.

Warsztaty badawcze

Zajęcia te są wplatane w codzienne aktywności przedszkolaków. Wprowadzamy na nich różne eksperymenty przyrodniczo-fizyczne w formie zabawy, angażujące i atrakcyjne dla dzieci. Dzięki temu wzbudzamy w nich zainteresowania otaczającym światem. Uczymy również dzieci stawiania i rozwiązywania prostych problemów badawczych i przygotowujemy je do dostrzegania i rozumienia związków przyczynowo-skutkowych.

Warsztaty kulinarne

Zajęcia uczą dzieci zasad zdrowego odżywiania i czerpania przyjemności z jedzenia zdrowych, estetycznie podanych, a przede wszystkim własnoręcznie wykonanych posiłków. Dzięki warsztatom kulinarnym dzieci poznają tajemnice kuchni, przygotowują samodzielnie smakowite potrawy. Bawią się kolorem i kształtem, dotykają, wąchają i smakują nowe potrawy, rozbudzają swoją wyobraźnię i fantazję.

Zajęcia wspierające rozwój emocjonalny

Zajęcia oparte są o autorski program „Kraina emocji – poznajmy ją razem”. Podczas zajęć dzieci uczą się nazywania i rozpoznawania emocji swoich oraz innych osób. Poznają też akceptowane formy wyrażania emocji oraz uczą się, jak radzić sobie z emocjami w sytuacjach trudnych.

KONTAKT

adres:
Niepubliczne Przedszkole Językowe
„Mali Giganci”
Chmielna 36, 87-100 Toruń

email:
maligigancitorun@gmail.com

telefon:
+48 798 899 699

Pozostajemy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00.