KONTAKT

Drogi Rodzicu, jeśli chcesz, aby Twoje dziecko dołączyło do Małych Gigantów, zapraszamy do kontaktu! Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania i rozwiejemy ewentualne wątpliwości.

Mogą Państwo wypełnić poniższy formularz kontaktowy bądź zadzwonić pod numer telefonu: +48 798 899 699

Pozostajemy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00. 

adres:
Niepubliczne Przedszkole Językowe „Mali Giganci”
Chmielna 36, 87-100 Toruń

email:
maligigancitorun@gmail.com

telefon:
+48 798 899 699

 

Formularz kontaktowy

Zgoda na przetwarzanie danych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 4 Kids sp. z o.o. informuje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 4 Kids Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Chmielnej 36.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: maligigancitorun@gmail.com

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działalności opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej przedszkola, zadań statutowych i innych wynikających z przepisów prawa oświatowego.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych swoich oraz dziecka jest dobrowolne, jednak konieczne dla prawidłowej realizacji zadań przedszkola wymienionych w punkcie 3.

5. Dane będą udostępniane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa oświatowego.

6. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.